วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน  มกราคม ๒๕๖๐


วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แผนกำหนดการออกคัดกรองสุขภาพประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่

กำหนดการออกคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หมู่ที่
บ้าน
วันที่
เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
นาพู่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.นายชากล้า
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

๑๒
นาพู่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.จ่าเอกณัฐพงศ์
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

๑๕
โพธิ์ตาก
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.น.ส.ลฎาภา
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

ดอนหมากแก้ว
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.นายชากล้า
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

๑๓
ดอนยาง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.น.ส.ลฎาภา
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

­๗
กิ่ว
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.จ่าเอกณัฐพงศ์
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

ดงมะไฟ
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.จ่าเอกณัฐพงศ์
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

ศรีบุญเรือง
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.น.ส.ลฎาภา
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์


วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

วันอังคาร ที่18 ตุลาคม 2559

เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

5 โรคที่ต้องเจอในช่วงหน้าฝน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เด็กป่วย
คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าหน้าฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคแพร่ระบาดมากที่สุด เพราะว่าสภาพอากาศเปียกชื้นเหมาะแก่การแพร่เชื้อ จึงทำให้ช่วงนี้เด็กเล็กป่วยง่าย โดยเฉพาะเด็กที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ วันนี้เราจึงรวมมิตรโรคในเด็กช่วงหน้าฝนมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน เรามาดูกันเลยค่ะว่ามีโรคอะไรบ้าง
โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส อาการของโรคก็คือมีไข้สูง ปวดเมื่อยเนื้อตัว คลื่นไส้อาเจียน อาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่จะรุนแรงมากกว่า
โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสคอกแซคกี เอ และ Enterovirus 71 ติดต่อจากการไอ จามใส่กัน อาการของโรค คือ มีไข้ มีผื่นขึ้น มีตุ่มน้ำใสขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือในปาก
โรคไข้เลือดออก กลายเป็นโรคที่อันตรายที่สุดสำหรับเด็กในตอนนี้ อาการของโรคคือจะมีไข้สูง ตัวร้อนจัด ตาแดง หน้าแดง ปวดเนื้อปวดตัว เบื่ออาหาร ปวดท้องร่วมด้วย บางรายมีจุดเลือดสีแดงตามลำตัวและแขนขา
โรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา โรคนี้จะติดต่อจากการสัมผัสกันโดยตรง อาการของโรคก็คือ จะมีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว จะมีผื่นแดงขึ้นในช่วงแรก ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูนใสตามใบหน้าและลำตัว
โรคท้องเสีย หรืออุจจาระร่วง  เกิดจากไวรัสโรต้า สาเหตุที่เด็กเป็นกันบ่อยเพราะหยิบจับของเล่นของใช้ที่ไม่สะอาดนำเข้าปากจึงทำให้ได้รับเชื้อโรค อาการของโรคก็คือ จะมีอาการท้องเสีย อาเจียน ไข้สูง และร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ

3 วิธีห่างไกลโรคที่มาช่วงหน้าฝน
1. ไม่พาลูกไปอยู่ในสถานที่แออัด หรือพาไปเล่นในมุมมืด เพราะจะติดเชื้อโรคได้ง่าย
2. ดูแลเรื่องสุขอนามัยของลูก โดยการให้ลูกใช้สิ่งของที่เป็นส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม เป็นต้น
3. ป้องกันโดยการให้ลูกล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน-หลังทานข้าว

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย หากปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอย่างสม่ำเสมอ โรคภัยก็จะไม่มาย่างกรายลูกของคุณแน่นอนค่ะที่มา :www.rakluke.com


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน สิงหาคม 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน สิงหาคม 2559 
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. 
ณ สถานีอนามัยนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี