วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน สิงหาคม 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน สิงหาคม 2559 
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. 
ณ สถานีอนามัยนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจโรคทั่วไป เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจโรคทั่วไป เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 และ
วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ อาคาร 1 รพ.สต.นาพู่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

รพ.สต.นาพู่ ออกตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป ร่วมกับ อบต.นาพู่ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2559 ในเขตตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี รวมทั้งสิ้น 17 หมู่บ้านกำหนดการแพทย์ออกตรวจโรคทั่วไป เดือน มกราคม 2559

วันอังคารที่  5 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ
วันอังคารที่  19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ (อาคาร 1)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำหนดการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ใน รพ.สต. ประจำเดือน ธันวาคม 2558

 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่ CUP เพ็ญ อำเภอเพ็ญ ปี 2558

ครั้งที่
วันที่
สถานที่
กิจกรรม
1
2  ธ.ค.  58
รพ.สต.นาพู่
ให้บริการทางทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- ถอนฟัน
- ขูดหินปูน
- ให้ทันตสุขศึกษา
- ส่งต่อรักษาในรายที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง
เวลา 09.00- 12.00 น.
2
16  ธ.ค.  58
รพ.สต.นาพู่
เวลา 09.00- 12.00 น.
3
23  ธ.ค.  58
รพ.สต.นาพู่
เวลา 09.00- 12.00 น.
4
30  ธ.ค.  58
รพ.สต.นาพู่
เวลา 09.00- 12.00 น.